Odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Jesteśmy zespołem prawników, który przede wszystkim specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań – tych podstawowych, dotyczących wypadków komunikacyjnych, szkód z OC czy ubezpieczeń NNW oraz tych niestandardowych, jak odszkodowania za zmarnowany urlop od biur podróży, szkody lotnicze czy wypadki rolnicze. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych prawników możecie być Państwo pewni, że powierzając nam swoje sprawy oddajecie je w najlepsze ręce.

Dochodzone przez nasz odszkodowania za szkody na osobie oraz szkody majątkowe dotyczą następstw następujących zdarzeń:
wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowanym przysługują roszczenia o odszkodowanie z OC sprawcy szkody (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta w tym także zmiana wysokości lub czasu trwania renty odszkodowawczej zarówno na zwiększone potrzeby i z tytułu utraconych dochodów);
zdarzeń objętych innymi obowiązkowymi ubezpieczeniami OC (ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych);
zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia dobrowolnego: OC dobrowolne, AC, NW, wszelkie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia mienia (w tym zwłaszcza domów, zwierząt), ubezpieczenia turystyczne (osoby niezadowolone z jakości świadczonych usług turystycznych), itp.;

wypadków w pracy, które powstały z winy lub niedbalstwa pracodawcy;
zdarzeń losowych: w tym: poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych – np. wskutek śliskiej nawierzchni, rozlanego płynu, nieoznakowanej szyby, uszkodzeń pojazdu w następstwie poruszania się po nienależycie utrzymanych drogach, itp.;
błędów w sztuce medycznej: odszkodowania za błędy lekarskie, szkody prenatalne, zakażenia chorobami przewlekłymi,
bezumownego zajęcia gruntu głównie pod słup lub linię energetyczną, stację transformatorową, rurociąg, latarnię, itp.

Pax Mediacje

PAX Mediacje Centrum Pomocy Prawnej sp. z o.o.

ul. Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław
T: 516 786 411
E: biuro@paxmediacje.pl